Aktywizacja społeczo- zawodowa, animacja społeczna. Realizacja 3 spotkań informacyjno- konsultacyjnych z zasad przyznawania wsparcia, przygotowania wniosku o powierzenie grantu w ramach EFS - Oś 11.

W dniach 17, 19 i 30 września 2019 r. w Białym Borze odbyły się spotkania informacyjno- konsultacyjne z zasad przyznawania wsparcia, przygotowania wniosku o powierzenie grantu, zasad realizacji, wdrażania i rozliczania projektów grantowych w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD "Vistula- Terra Culmensis" w ramach EFS, Oś 11 zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020 w zakresie typów projektów:

a) TYP 1e - Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),

b) TYP 2b - Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) TYP 2c - Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in. innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,

Trener - Pan Grzegorz Grześkiewicz przekazał uczestnikom niezbędną wiedzę z zasad przyznawania wsparcia, realizacji, wdrażania i rozliczania projektów grantowych, przedstawił ogólne warunki i zasady ubiegania się o wsparcie, kwalifikowalność, zasadność i racjonalność poszczególnych wydatków przewidzianych w budżecie projektu, grupę docelową – do kogo ma być skierowany projekt, kwalifikowalność uczestnika projektu – dokumenty potwierdzające spełnienie kwalifikowalności uczestnika, omówił i zaprezentował przykłady dokumentów w odniesieniu do grupy głównej uczestników i podgrup, przedstawoł wymagane wskaźniki rezultatu, produktu i własne wnioskodawcy ze wskazaniem dokumentów potwierdzających realizację wskaźników, w tym sposób pomiaru wskaźników oraz kryteria zgodności projektu z LSR LGD „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”, lokalne kryteria wyboru wynikające z LSR LGD „Vistula- Terra CulmensisRozwój przez Tradycję”, zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie grantu na realizację projektu grantowego.

 

17.09.2019 r. - spotkanie z zakresy typu projektów 2b i 2c - 17.09.2019  r. w godz. od 09.00 do 15.30,

                                   

19.09.2019 r. - spotkanie z zakresu typu projektów 2b i 2c - 19.09.2019 r. w godz. od 9.00 do 15.30,

                                                             

30.09.2019 r. - spotkanie z zakresu typu projektów 1e - 30.09.2019 r. w godz. od 09.00 do 15.30.

                          

Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Koszty bieżące i animacja Lokalnej Grupy Działania "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję".

Zadanie (koszt spotkań) współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Drukuj

Kontakt

  • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
  • Sztynwag 46
  • 86-302 Sztynwag
  • Telefon: 501-795-541, 695-263-202
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie