.

WALNE 2019

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 28.03.2019 r. (czwartek) o godzinie 16.30 w Restauracji „Spiżarnia”, Biały Bór 68a, gm. Grudziądz. 

W przypadku braku quorum, na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków tego samego dnia o godzinie 17.00.

Projekt uchwały nr 1/2019

Projekt uchwały nr 2/2019

Projekt uchwały nr 3/2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

 

WALNE 2018

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 16.06.2018 r. (sobota) o godzinie 16.00 na terenie Fortu Wielka Księża Góra (sala cateringowa)  - Wielkie Lniska 22 (gm. Grudziądz). 

W przypadku braku quorum, na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków tego samego dnia o godzinie 16.30.

POBIERZ:

Porządek zebrania

Projekt uchwały Nr 1/2018

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za rok 2017

 

WALNE 2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza członków Stowarzyszenia LGD "Vistula-Terra Culemnsis"  na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 27.06.2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00  w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym „Delfin” w Białym Borze  (gm. Grudziądz). 

PORZĄDEK

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2016.
 5. Podjęcie Uchwały nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2016 w postaci: Rachunku zysków i strat za rok 2016, Bilansu za rok 2016 oraz Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2016 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” oraz Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za  rok 2016  i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
 6. Prezentacja wprowadzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
 7. Prezentacja stanu wdrażania LSR.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Projekt uchwały

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu LGD "Vistula-Terra Culmensis" za rok 2016 - pobierz

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 - Bilans i rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Sztynwag 46
 • 86-302 Sztynwag
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie