PROJEKT WSPÓŁPRACY „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”

Napisane: .

PROJEKT WSPÓŁPRACY

„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”

 Wspólnie z partnerską LGD „Zakole Dolnej Wisły” rozpoczęliśmy wdrażanie projektu współpracy na rzecz rozwoju wspólnot, kapitału społecznego jak ina rzecz aktywizacji lokalnej społeczności z wykorzystaniem istniejącego potencjału jakim są świetlice wiejskie i tereny wokoło nich. Chcemy wskazać alternatywne formy wykorzystania świetlic wiejskich jako tych przydatnych społecznie i użytecznie.

Do projektu chcemy zaprosić lokalnych liderów oraz osoby skupione wokół sołectw i świetlic wiejskich tak by wspólnie osiągnąć zamierzony cel jakim  jest stworzenie przestrzeni do zbudowania silnego, pomysłowego, wykorzystującego istniejący potencjał i zasoby aktywnego społeczeństwa.

Projekt ten wdrażany będzie od maja 2022 do maja 2023 i zakłada za pomocą różnych  narzędzi osiągnięcie celu projektu.

Planuje się:

- organizację cyklu 9 warsztatów "Jak skutecznie działać na wsi i  wyzwalać społeczną energię";
- organizację 5 szkoleń: "Jak pielęgnować tereny zielone w sołectwie", „Klucz do poznania siebie”, „Work- Life Balance - czyli jak żyć długo i szczęśliwie”,  "Akademia Sołtysa";
- organizację 3 warsztatów motywacyjnych: "Jak przezwyciężyć trudności w życiu i pracy społecznej", "Wieś jest kobietą czyli metamorfoza Solejukowej”;
- organizację 3 wyjazdów szkoleniowych pn:  "Jak aktywizować wieś - poznajemy dobre praktyki";
- wydanie 500 szt.  „Poradnika Lokalnego Lidera”;
- wydanie promocyjnej fotoksiążki – 200 szt.;
- stworzyć film promujący efekty projektu;
- przeprowadzić akcje aktywizujące w formie konkursów, akcji on-line,
- zorganizować wydarzenie plenerowe aktywizująco-integrujące.

Partnerzy na potrzeby realizacji poszczególnych zadań prowadzili będą za pośrednictwem stron internetowych rekrutację.

Zachęcamy już dzisiaj do wzięcia udziały w tym projekcie oraz do śledzenie na bieżąco informacji nt. wdrażania poszczególnych zadań.

Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerzy projektu współpracy:

Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org

 
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drukuj

Strona korzysta z plików pliki cookie