SZKOLENIE: „Jak pielęgnować tereny zielone w sołectwie”, 30.05.2022 r.

Napisane: .

Zapraszamy
Sołtysów, Radnych, członków NGO, KGW, OSP, lokalnych liderów działających na rzecz swojego sołectwa na
bezpłatne szkolenie
„Jak pielęgnować tereny zielone w sołectwie”


KIEDY?  30 maja 2022 r. w godz. od 12:00 do 15:00
GDZIE? świetlica wiejska w Oborach (gmina Stolno).
PROGRAM:

  1. Zasady doboru i komponowania roślin. Jak dobierać rośliny do poszczególnych stanowisk, na co zwracać uwagę, jakie gatunki nadają się do uprawy w określonych stanowiskach, przykłady roślin do cienia i na miejsca słoneczne.
  2. Drzewa w ogrodach. Przykłady gatunków i odmian nadających się do kształtowania przestrzeni i zróżnicowanym pokojowe i kolorystyce.
  3. Rośliny łatwe w uprawie i pielęgnacji. Prezentacja gatunków i odmian dających szybki efekt.
  4. Trawy ozdobne. Możliwości wykorzystania tej grupy roślin w ogrodach i wspólnych przestrzeniach. Prezentacja najciekawszych gatunków i odmian.
  5. Zasady pielęgnacji roślin. Możliwości przycinania i formowania. Gatunki , które najlepiej się do tego nadają.
  6. Żywopłoty. Zasady sadzenia pielęgnacji i doboru gatunków na żywopłoty.

Liczba miejsc ograniczona !!!

 Zapisy: od 23 maja 2022 r.  do wyczerpania miejsc.

Zapisy w godzinach pracy Biura LGD, tj. od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Forma zapisów: telefonicznie: 501-795-541

Przy zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz pełnioną funkcję.

ZASADY UDZIAŁU I ZGŁOSZEŃ:

- udział może wziąć osoba pełnoletnia zamieszkująca obszar LGD „Vistula - Terra Culmensis”  tj. obszar gmin wiejskich: Chełmno (z wyłączeniem miasta Chełmno), Grudziądz, (z wyłączeniem miasta Grudziądz), Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą;
- udział skierowany jest do Sołtysów, Radnych, członków Rad sołeckich, członków KGW, OSP, NGO mających siedzibę na terenie LGD „Vistula”, lokalnych liderów, którzy działają na rzecz swojego sołectwa;
- zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie.

ORGANIZATOR zapewnia:

- bezpłatny udział w szkoleniu, dojazd we własnym zakresie,
- poczęstunek w formie bufetu kawowego, słodkich i słonych przekąsek.

WYMAGANIA ŻYWIENIOWE: W przypadku wymagań żywieniowych wynikających ze stanu zdrowia prosimy o podanie tej informacji podczas dokonywania zgłoszenia.

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia (np. informacje  o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących). Organizator zastrzega, iż zakres ułatwień/udogodnień uzależniony jest od możliwości finansowych wynikających z kosztów zabezpieczonych na realizacją zadania.

Partnerzy projektu współpracy:

Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org                 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.
Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Dokonując zgłoszenia zgłaszający jest świadomy oraz oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz spełnia warunek udziału w szkoleniu.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na publikacje wizerunku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „VISTULA - TERRA CULMENSIS - ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” (LGD)

Adres: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

NIP: 875-149-03-45

Tel. 795-761-000

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                                                                       

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA: Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego  nr umowy: 0006-6933-UM024000615  z dnia 19 maja 2016 r. z późn. zm., w zakresie promocji, monitoringu i ewaluacji  na podstawie obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust 1 lit c RODO).W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust 1 lit a RODO).

KATEGORIE PANA/I DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA: Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/i danych osobowych: Imię nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, inne niezbędne dane wymagane dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikające z obowiązku monitoringu uczestników zadania. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych  z udziałem w wizycie studyjnej, w tym na potrzeby monitorowania uczestników zadania. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH: Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym podmiotom zewnętrznym:

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący organem nadzorującym działalność LGD, w tym również organom/instytucjom podległym, które zostały wydelegowane do ewaluacji i monitoringu wdrażania założeń w ramach działalności LGD, w tym w ramach wdrażanej  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, w ramach wdrażanego projektu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach w/w zawartych umów tj. do czasu 31.12.2023 r.
Okres ten zostaje wydłużony na czas ewaluacji i monitoringu.

PANA/I PRAWA: Ma Pan/i prawo do:

Potwierdzam otrzymanie tej informacji, akceptuję jej postanowienia, w tym w odniesieniu do kategorii odbiorców, którym zostaną udostępnione moje dane osobowe.

--------------------------------------*****----------------------------------------------

 

Drukuj

Strona korzysta z plików pliki cookie