Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

Posiedzenie Rady LGD ws oceny wniosków w ramach konkursu 02/2022 NOWE FIRMY

  Sztynwag, 11.05.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zawiadamia  o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. od godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis", Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag w związku z konkursem nr 02/2022 celem oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej,  zgodnie z procedurą wyboru operacji.

Ponadto informujemy, że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD przed posiedzeniem Rady.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przedmiot posiedzenia: Konkurs 02/2022.
Liczba złożonych wniosków: 44.

Porządek:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Rady LGD, przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie quorum – podpisanie listy obecności z podziałem na sektory.
2. Wybór Sekretarza posiedzenia.
3. Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.
4. Omówienie procesu naboru wniosków, procedury oceny i wyboru operacji w ramach środków PROW na lata 2014-2020,  prezentacja złożonych wniosków, wyniki weryfikacji wstępnej prowadzonej przez Biuro LGD.
6. Dokonanie wyłączeń z oceny ze wskazaniem przyczyny wyłączenia (o ile dotyczy).
7. Ustalenie grupy interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji (o ile dotyczy). Weryfikacja powiązań kapitałowych i osobowych.
8. Wypełnienie Rejestru konfliktów interesów członków Rady LGD (o ile dotyczy).
9. Analiza spełnienia warunku § 13 Regulaminu Organizcyjnego Rady LGD: „Na poziomie podejmowania decyzji, ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.”
10. Proces oceny:


- ocena zgodności operacji z LSR – każdy członek Rady ocenia indywidualnie,

  podając uzasadnienie oceny,

 • podjęcie uchwał ws zgodności/niezgodności operacji z LSR – oddzielne uchwały,
 • podjęcie uchwały ws przyjęcia Listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR.

 - ocena operacji z lokalnymi kryteriami - każdy członek Rady ocenia indywidualnie,

    podając uzasadnienie oceny,

 • podjęcie uchwał ws wyboru operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia – oddzielne uchwały,
 • podjęcie uchwały ws przyjęcia Listy operacji wybranych do dofinansowania.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie.

W/w operacje realizowane będą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Sztynwag 46
 • 86-302 Sztynwag
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie