Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

RODO

RODO - dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

RODO – od 25 maja 2018 r.  obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla naszych członków, wnioskodawców, beneficjentów, osób współpracujących i korzystających z różnych form kontaktu i wsparcia  jest to, że wszystkie nasze działania  będą realizowane w jeszcze bardziej transparentny sposób. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe.

PEŁNA TREŚĆ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

PO CO?  RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

Dzięki RODO możesz:

- wiedzieć jakie dane przetwarzamy i w jakim celu to robimy
- poprawić swoje dane w wypadku zauważenia błędów
- przenieść swoje dane tam, gdzie będziesz chciał
- zostać zapomnianym

 

STOSUJĄC RODO LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „VISTULA-TERRA CULMENSIS-ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” :

- przetwarza dane zgodnie z prawem i w konkretnym celu,
- przetwarza nie więcej danych niż jest to konieczne,
- dba o to, aby Twoje dane były rzetelne, aktualne i prawdziwe,
- chroni twoje dane, zapewnia ich poufność.

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

W  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” przetwarza się dane osobowe:

 1. Członków Stowarzyszenia
 2. Członków Organów Stowarzyszenia
 3. Pracowników Stowarzyszenia (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne)
 4. Wnioskodawców/Beneficjentów
 5. Osób korzystających z doradztwa
 6. Osób, z którymi prowadzimy korespondencję pisemną i elektroniczną
 7. Uczestników projektów i działań animacyjnych i aktywizacyjnych (konkursy, szkolenia, spotkania informacyjne, wizyty studyjne, imprezy, wydarzenia promujące LGD i LSR)
 8. Osób będących odbiorcami działań związanych z projektami współpracy.

Dane w powyższych zbiorach mają formę elektroniczną i/ lub papierową przetwarzane są w organizacji w formie papierowej i /lub elektronicznej.
Dane są przetwarzane w systemie informatycznym z wykorzystaniem programów systemu Windows.

 KIEDY MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

- gdy wyraziłeś na to zgodę,
- gdy mamy ku temu podstawę prawną  np. obowiązki i prawa członkowskie (statut, ustawa prawo   o stowarzyszeniach), realizacja LSR na lata 2016-2023 (np. doradztwo, nabory wniosków o dofinansowanie, działania aktywizacyjne, animacyjne, wdrażanie projektów z zakresu obsługi kosztów bieżących i animacji związanych z wdrażaniem LSR:  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” - nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0008/16;  „Koszty bieżące i animacja Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”” - nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0013/19; kiedy jesteś uczestnikiem (Grantobiorcą, uczestnikiem Grantobiorcy) w ramach projektu  „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”” -  nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0024/17;
- gdy rozpatrujemy Twoją sprawę (np. doradztwo, konsultacje);
- gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes;

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „VISTULA-TERRA CULMENSIS-ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” (LGD)

Adres: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

NIP: 875-149-03-45

Tel. 795-761-000

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                                                                       

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z:

-  Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr umowy: 0006-6933-UM024000615  z dnia 19 maja 2016 r. z późn. zm.,
- wdrażaniem projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” nr projektu: Nr RPKP.11.01.00-04-0008/16 z późń. zm.
- wdrażaniem projektu „Koszty bieżące i animacja Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”” – nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0013/19;
- wdrażaniem projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”” -  nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0024/17;

 w zakresie promocji, monitoringu i ewaluacji  na podstawie obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust 1 lit c RODO).

W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust 1 lit a RODO).

 

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,  pocztowe, księgowe oraz instytucje związane z procesem wdrażanie LSR  – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i inne.  

Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 

Co się stanie gdy nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrywać zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.

Masz pytania?? Zapraszamy do kontaktu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 795-761-000

 

 

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie