Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

KONKURS "MOJA OSP"

Lokalna  Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”  zaprasza Ochotnicze Straże Pożarne do udziału w konkursie.
CEL
KONKURSU:
Celem konkursu jest propagowanie działalności  Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) jako organizacji, które działają społecznie, aktywizują, animują, integrują lokalną społeczność, wspierają.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
W konkursie mogą wziąć udział jednostki OSP - Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu działania LGD „Vistula”, tj. z obszaru gmin wiejskich: Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą, Chełmno, Lisewo, Stolno, Płużnica.       

PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie 1 zdjęcia prezentującego daną OSP.
Na zdjęciu musi być widocznych minimum 5 strażaków ubranych w strój strażacki.
Zdjęcie musi być wykonane przed jednostką danej OSP.            
Preferuje się zdjęcia na których będzie widać nazwę jednostki oraz wzór strażacki (o ile jednostka posiada).
Organizator nie wymaga upubliczniania twarzy lub innych charakterystycznych cech osoby/osób ze zdjęcia.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
Opublikuj w terminie do 17 listopada do godz. 12:00 zdjęcie pod postem ogłaszającym konkurs „MOJA OSP”
Opisz zdjęcie!    w polu: „Komentarz” wpisz: „Najlepszą jednostką jest Ochotnicza Straż Pożarna w ...  (wpisz miejscowość)  z gminy ... (wpisz nazwę gminy).

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH (publikacji zdjęcia): do 17 listopada do godz. 12:00.

KTO OTRZYMA NAGRODĘ W KONKURSIE?
Oceny zgłoszonych prac dokona trzyosobowa Komisja.
Nagrodę otrzyma 5 jednostek OSP, których zdjęcia uzyskają największą liczbę reakcji pod swoim zdjęciem. Reakcje będą liczone wg stanu na dzień 17 listopada godz. 12:00.

Ważne: 1 OSP otrzymuje 1 nagrodę, nawet w sytuacji gdy zgłosi do konkursu więcej niż 1 zdjęcie.
Fotorelacje bez komentarza oraz osób z OSP z w/w terenu nie będą brały udziału w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji siedziby danej OSP.

NAGRODY:
Nagrody to sprzęt lub wyposażenie strażackie.
Łączna pula środków przeznaczona na zakup nagród to 5.000,00 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia puli środków w ramach konkursu, w przypadku dużego zainteresowania konkursem, tak by docenić aspekt aktywizacji.

TERMIN I MIEJSCE WRĘCZENIA NAGRÓD:
Nagrody zostaną wręczone 22 listopada 2022 r. w sali OSP w Robakowie (gmina Stolno) podczas spotkania organizowanego przez LGD „Vistula” z przedstawicielami OSP. Spotkanie zaplanowano na godzinę 16:00.    OSP, które zostaną laureatami konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej oraz zostaną oficjalnie zaproszeni do odbioru nagród w/w terminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Biorąc udział w Konkursie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119).

Zadanie realizowane jest w ramach projektu:
„Koszty bieżące i animacja Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję". Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Drukuj

Kontakt

  • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
  • Sztynwag 46
  • 86-302 Sztynwag
  • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie