Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

LSR na lata 2023-2029 - korekta!

Szanowni mieszkańcy,
07 czerwca 2023 r. LGD złożyła Wniosek o wybór LSR na lata 2023-2029.
W odpowiedzi na wezwanie Zarządu Województwa dokument został skorygowany w sierpniu 2023.
LSR to dokument w oparciu, o który LGD w latach kolejnych będzie wdrażała swoje działania na rzecz lokalnej społeczności.
Działania te zostały wspólnie z Państwem (z mieszkańcami, sołtysami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym KGW, OSP, MDP, przedsiębiorcami) wypracowane i pozwoliły określić kierunek działania LGD – cele i wizję rozwoju.

Przypominamy - już od czerwca 2022 r. rozpoczęliśmy proces tworzenia LSR, gdzie przez liczne spotkania w terenie wspólnie identyfikowaliśmy problemy i potrzeby naszego obszaru.

Na co stawiamy w NOWEJ LSR?
➢ na ROZWÓJ POTENCJAŁU LUDZKIEGO - edukacja, włączenie i aktywizacja, animacja, integracja, rozwój osobisty, nauka, podnoszenie lub zmiana umiejętności lub kwalifikacji; rozwój funkcji małych gospodarstw rolnych i ich właścicieli – rolników i ich rodzin; rozwój społeczeństwa przedsiębiorczego (wsparcie przedsiębiorczości),
➢ na ROZWÓJ MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ, która ma służyć do edukacji, włączenia społecznego aktywizacji, integracji i animacji lokalnej społeczności.

JAKIE DZIAŁANIA BĘDZIEMY WDRAŻAĆ?
- działania na rzecz integracji seniorów (osób pow. 60 r. ż), pozwalające uchronić tę grupę społeczną przed izolacją i wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie klubów seniora;
- działania na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 06-24 lata polegające na tworzeniu i funkcjonowaniu edukacyjnych klubów młodzieżowych;
- działania na rzecz kobiet z zakresu ich aktywizacja i wspierania, w tym promowanie inicjatyw na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym; przełamywanie stereotypów związanych z płcią;
- działania na rzecz wsparcia rolników poprzez tworzenie zagród edukacyjnych;
- działania na rzecz poprawy małej infrastruktury publicznej służącej edukacji, aktywizacji i włączeniu społecznemu;
- działania na rzecz poprawy przedsiębiorczości poprzez podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne (wsparcie na zakładanie nowych firm);
- działania na rzecz wsparcia firm istniejących poprzez przyznawanie dofinansowania na ich rozwój.

KIEDY RUSZA WDRAŻANIE LSR?
Obecnie nasza LSR poddana zostanie ocenie, następnie (zakładamy, że zostanie wybrana do finansowania) zostanie podpisana umowa na jej wdrażanie na linii LGD-Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i po tym czasie LGD będzie mogła realizować zadania zaplanowane w ramach LSR.
Zakłada się, iż pierwsze konkursy LGD ogłaszała będzie w III kwartale roku 2024, szczegółowy harmonogram ogłaszania konkursów opublikowany będzie na naszej stronie internetowej www.lgdvistula.org, w zakładce KONKURSY, ponadto LGD prowadziła będzie kampanie promocyjno-doradzczą w zakresie zasad i warunków przyznawania pomocy.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach LSR, finansowane będą w ramach funduszy:
- PS WPR na lata 2021-2027 - środki Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027: Interwencja 13.1. LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);
- FEdKIP na lata 2021-2027 - środki w ramach priorytetu nr 7: Fundusze europejskie na rozwój lokalny.
Środki na Wdrażanie LSR, zgodnie z założeniami w/w programów to 4.021.685,18 EURO.

Pobierz:

wersja po korekcie, z tyt. uzupełnień na wezwanie Zarządu Województwa:

LSR na lata 2023-2029 - sierpień 2023

Załączniki do 1 do 4 do LSR
Załącznik nr 5 - wzór ankiety diagnostycznej
Plan komunikacji

wersja złożona:
LSR na lata 2023-2029 - czerwiec 2023

Załączniki do 1 do 4 do LSR
Załącznik nr 5 - wzór ankiety diagnostycznej

 

 

_______________________________________________________________________________________
Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" na lata 2023-2027
realizowane było w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2. Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji w ramach PROW 2014-2020: 6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
Zakres operacji realizowanej w ramach poddziałania: Podnoszenie kompetencji podmiotów zaangażowanych w tworzenie LSR i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

 

Drukuj

Kontakt

  • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
  • Wabcz 49
  • 86-212 Stolno
  • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie