Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

LSR

Dokument wytyczający kierunek działania

 LGD „Vistula-Terra Culmensis”

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD). Proces tworzenia LSR odbywał się przy udziale społeczności lokalnej. Na każdym jego etapie nasi mieszkańcy mieli szansę zgłaszać sugestie i uwagi w ramach planu włączenia społeczności lokalnej. W strategii zawarte zostały kierunki rozwoju obszaru LGD na kolejne lata oraz pomysły na wykorzystanie funduszy europejskich. Dzięki temu dokumentowi mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy po raz kolejny zyskają możliwość sięgnięcia po środki unijne na realizację projektów służących rozwojowi naszego obszaru.

 

  1. LSR zakłada realizację operacji mających na celu wsparcie przedsiębiorczości – rozwój przedsiębiorczości i jego otoczenia poprzez wspieranie nowych firm i rozwój firm istniejących. Celem prawidłowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR, w tym prawidłowego ich rozwoju, skuteczności i celowości oraz prawidłowości wydatkowania środków LSR, LGD zakłada stworzenie instytucji, która będzie wspierała ten obszar tj. stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, który będzie wspierał nowo powstałe firmy oraz te, które działają już na lokalnym rynku i podejmują próbę rozwoju swojej firmy. Inkubator przedsiębiorczości będzie narzędziem pomocniczym w przypadku przedsięwzięć z zakresu tworzenia nowych firm i rozwoju istniejących firm np. wsparcie księgowe, prawne, doradcze, jednocześnie będzie instytucją sieciująca przedsiębiorców. Dzięki instytucji otoczenia biznesu jaką jest Inkubator Przedsiębiorczości, przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia z LSR będą mogli także liczyć na wsparcie świadczonych przez siebie usług czy to poprzez wykorzystanie inkubatora jako miejsca do świadczenia tych usług, czy też poprzez wykorzystanie stworzonej na bazie inkubatora sieci przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać także ze wsparcia w ramach innych przedsięwzięć zaplanowanych w ramach LSR, np. szkolenia, działania animacyjne, kompetencyjne.
  1. LSR zakłada realizację operacji w zakresie poprawy atrakcyjności obszaru – poprawy stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja społeczno-gospodarcza. By obszar LSR faktycznie stał się bardziej atrakcyjny, dostosowany do potrzeb mieszkańców, w tym dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, unowocześniony, ulepszony, niezbędnym jest wdrożenie działań mających na celu poprawę estetyki, standardów obiektów użyteczności publicznej, obiektów niekomercyjnych, ale również takich, które wpisują się w architekturę krajobrazu całego obszaru. Wizualna strona tych działań może mieć wpływ na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, na napływ osób z zewnątrz, inwestorów, przedsiębiorstw, na poprawę jakości życia mieszkańców. Poprawa atrakcyjności obszaru na terenach wiejskich ściśle wiąże się z poprawą standardu infrastruktury oraz z poprawą sfery życia społecznego mieszkańców.

Działania te niezbędne będą przy wdrażaniu operacji w ramach innych Przedsięwzięć LSR, np. działania z zakresu włączania społecznego na obszarach objętych LSR (działania animacyjne, działania z zakresu aktywnej integracji  o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem obiektów użyteczności publicznej).

 

  1. LSR zakłada realizację operacji w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, wzrostu aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenia społecznego, animacji, aktywizacji oraz promocji obszaru poprzez włączenie społeczne mieszkańców, poprzez realizację projektów współpracy, poprzez realizację działań animacyjnych i aktywizacyjnych. Działania te są ze sobą ściśle powiązane – działania animacyjne i aktywizacyjne, np. warsztaty, szkolenia, udział w targach, działania promocyjne, pozwalające nabyć wiedzę, doświadczenie są niezbędne by wdrażać działania z zakresu włączenia społecznego mieszkańców. Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w ramach działań z projektów współpracy może zaowocować nowym pomysłem na obszarze, na działania animacyjne, kompetencyjne.

 

Cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych firm

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku

ogólnego 1 – Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój istniejących firm

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego 1.1 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku

ogólnego 1 – Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku

 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego 1.2 –  Zwiększenie liczby instytucji otoczenia biznesu na obszarze LSR do 2022 roku                   

ogólnego 1 – Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku

 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Inwestycje w infrastrukturę

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego 2.1 – Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,  kulturalnej  i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 roku                                                             

ogólnego 2 –  Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 roku

 

Przedsięwzięcie 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego 2.1 – Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki i przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 roku                   

ogólnego 2 –  Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 roku

 

Przedsięwzięcie 3.1.1  Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego 3.1 – Aktywizacja społeczno - zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru  LSR do 2022 roku

ogólnego 3 – Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja obszaru do 2022 roku

 

Przedsięwzięcie 3.2.1  Projekty współpracy

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego  – 3.1 Aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku oraz celu szczegółowego 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszaru do 2022 roku   oraz celu szczegółowego

ogólnego 3 –  Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja obszaru do 2022 roku

 

Przedsięwzięcie 3.2.2 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego 3.2 –  Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszaru do 2022 roku          

ogólnego 3 –   Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja obszaru do 2022 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
  • Wabcz 49
  • 86-212 Stolno
  • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie