Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

KONKURS nr 01_2024 OGŁOSZENIE

Wabcz, 12.02.2024 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nr konkursu LGD: 01/2024
Termin składania wniosków: 27.02.2024 r. – 12.03.2024 r.
Forma składania wniosków:
 Wniosek o przyznanie pomocy składa się do LGD.
Adres LGD: Lokalna Grupa Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, Wabcz 59, 86-212 Stolno
Godziny pracy biura LGD:  Poniedziałek, wtorek, czwartek 07:30-15:30, Środa 07:30-17:30, Piątek 07:30-13:30
Tryb składania wniosków:Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej wypełnionej komputerowo oraz zaleca się przedłożenie wersji elektronicznych wniosków oraz biznesplanów. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (wersja papierowa wraz z wersją elektroniczną (o ile dotyczy)) należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Forma wsparcia: refundacja.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Powyższe zakresy są zgodne z § 2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 z późn. zm.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - warunki określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji -  stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 41 pkt.  /spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
Limit środków w ramach naboru: 44.601,33 Euro, co stanowi 178.405,32 zł (kwota indykatywna wyliczona po kursie 4 PLN/EURO).
Rodzaj wnioskodawców: osoby prawne.
Intensywność pomocy:
do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
Dodatkowe informacje: Zgodnie z treścią „Procedury oceny i wyboru operacji” w sytuacji wyjątkowej (tj. równej liczby punktów uzyskanej przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru)
o miejscu na Liście operacji wybranych decyduje wyłącznie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, Procedura oceny  i wyboru operacji
w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku  o płatność, formularz umowy
o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz na stronie internetowej: www.lgdvistula.org zakładka: KONKURSY.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 501-795-541.

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 3. Kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia 1.1 Inwestycje w infrastrukturę – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów.

DOKUMENTY DODATKOWE – należy je załączyć obowiązkowo do wniosku.

 1. Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotypu/marki
 2. Opis zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu.
 3. Opis zastosowanych rozwiązań dotyczących zastosowanych rozwiązań, które zlikwidują bariery pomiędzy niepełnosprawnością a pełnosprawnością.
 4. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach konkursu 01/2024.        

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z).

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z

Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z.pdf 0.68MB

Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z
Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z.pdf 0.77MB

 


Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19.2​_I​_5​_z

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)
Umowa​_19.2​_inne​_wł​_9z

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z
zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_9z
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z

Formularz wniosku o płatność
WoP​_19.2​_IW​_5z​_edytowalny
Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z​_edytowalny
Instrukcja do wniosku o płatność​_5z

Formularz informacji po realizacji operacji (IPRO)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel - Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX

Powyższe wzory dostępne są również na stronie www.gov.pl

*************************************************************

LSR, Procedury

LSR z 08.12.2022 r.
Załączniki do 1 do 5 do LSR, 08.12.2022 r.

Procedury: Procedura PROW 18.03.2019 - aktualna   + załączniki


_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie